Tai Pei Egg Rolls, $2.98 at Walmart (Save $2.00!!)

Tai Pei egg rolls

 

Save $2.00 with coupon, and get Tai Pei Egg Rolls for only $2.98 at Walmart!!

 

 

Tai Pei Vegetable Egg Rolls, 24 oz $4.98
Use one $2.00/1 – Tai Pei Appetizer printable coupon
Final Price: $2.98

Speak Your Mind

*